FAQ (Frequently Asked Questions)

Wat is Encryptie?

Encryptie - ook wel versleuteling genoemd - zorgt ervoor dat gegevens (bvb de inhoud van een boodschap) onleesbaar zijn, dit om ongeoorloofd gebruik of inzage door buitenstaanders te voorkomen.