FAQ (Frequently Asked Questions)

Wat is een Server?

Een server is een programma (in de praktijk: een computer die programma's bevat) ten dienste van meer dan één gebruiker, zoals de personeelsleden van een bedrijf.