FAQ (Frequently Asked Questions)

Wat is een splitter?

Een splitter is een apparaatje dat een telefoonsignaal opsplitst in twee of meer signalen die elk een gegeven frequentiebereik bestrijken, en dat, omgekeerd, twee of meer signalen tot één signaal samenbundelt. Een ADSL-splitter, bijvoorbeeld, splitst het signaal in een gedeelte voor spraaktelefonie (lage frequenties) en een gedeelte voor data-uitwisseling (hoge frequenties).