FAQ (Frequently Asked Questions)

Wat is RTSP?

(Real Time Streaming Protocol) Protocol van Netscape en Progressive Networks voor directe uitwisseling en weergave van multimediale informatie, zoals video, animaties en audio. Kern van RTSP is dat de weergave realtime gebeurt en niet pas nadat een bestand volledig is ingelezen.