FAQ (Frequently Asked Questions)

Wat is pingen?

(Packet Internet Groper) Programma om te controleren of een bepaalde host bestaat en werkzaam is. De opdracht ping laat weten hoeveel informatiepakketjes er naar de host zijn verzonden en hoeveel er goed zijn aangekomen.