FAQ (Frequently Asked Questions)

Wat is LAN?

(Local Area Network) Computernetwerk met aansluitingen binnen één gebouw of aansluitende gebouwen. Dit in tegenstelling tot een MAN (metropolitan Area Network) of WAN (Wide Area Network), waarbij de aansluitingen geografisch ver uit elkaar liggen.